Storstädning

Storstädning innefattar liknande delmoment som hemstädning, men ännu grundligare. Vi städar samtliga ytor som inte finns i synfältet, exempelvis skåpluckor in- och utvändigt, ovanför samtliga skåp samt utrymmet under sängarna med mera. Vi ångstädar mattor samt soffor. Närmare detaljer diskuterar vi under det kostnadsfria hembesöket. Vi får ofta frågor om hur lång tid det tar, återigen svaren kan man ge vid hembesöket. Vid storstädning medtar vi den utrustning som behövs.